Anal atreziye eşlik eden başka anomaliler

ANOREKTAL ATREZİ (ANÜS İMPERFORATUS ) (İMPERFORE ANÜS)

Anal atrezi (anorektal atrezi) barsakların son kısmı olan anüs ve rektumun gelişme bozukluğu sonucunda kapalı olmasıdır. Bu bölümde açıklık bulunmadığı için bebek kakasını yapamaz. Bu nadir görülen anomalinin doğumdan önce yapılan ultrason muayenelerinde fark edilmesi çok zordur. Bazen ultrasonda barsakalrın normalden geniş görülmesi ile şüphelenilebilir, bu da ancak gebeliğin son aylarında mümkün olabilmektedir. Yaklaşık 5000 doğumda 1 görülür. Kız ve rkek bebeklerde yaklaşık aynı sıklıkta görülür. Doğumdan sonra bebeğin makatının kapalı görülmesiyle tanı konur. Ayrıca bebeğin kakasını yapamaması ve karnının şişmesi de şüphe uyandırır.

Anal atreziye eşlik eden başka anomaliler de olabilmektedir. Anal atrezinin yanı sıra böbrek anomalileri, özofageal atrezi, kol-bacak anomalileri, kalp anomalileri, yarık damak-dudak, bebeğin suyunun fazla veya az olması gibi durumlar bulunabilir. Eğer bu eşlik eden anomaliler yoksa tek başına anal atrezi çok büyük problem yaratmaz ve doğumdan sonra prognoz iyidir.Tedavide ameliyat ile açıklığın sağlanması ve bazen kolostomi (barsağın karına dikilmesi) açılması gerekir.

Leave a Reply